Hukuk büromuz 1998 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar gerçek ve tüzel kişilerden(Şirketler) oluşan müvekkillere hukuki hizmetler sunulmaktadır.

Hukuk büromuz Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Karşılaşılan ihtilafa göre hızlı ve etkili çözüme ulaşabilmek için başta Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ildeki danışman hukuk büroları ile ortak çalışmak, Yurt dışı ihtilaflarda çözüm ortağı olarak birçok yurt dışı hukuk bürosuyla irtibat halinde olmak gerekmektedir. Günümüzde hukuk alanları çeşitlenmiştir ve teferruatlaşmıştır. Bu nedenle de Hukuk Büroları sadece bünyesindeki avukatlarla değil, aynı zamanda ihtilafa göre uzmanlaşmış Avukatlar ile diğer meslek sahipleri(Mühendis-Mali Müşavir-Doktor vs.) ve akademik kariyer sahibi olan kişilerle de ortaklaşa hareket etmelidir.

Hukuk Büroları sadece var olan hukuki ihtilaflar veya hukuki danışmanlıklar değil, ayrıca müvekkilleri ile sürekli iletişim halinde kalınarak gerek yürürlükte olan gerekse değişen mevzuatlarla ilgili olarak eğitim, bilgilendirme ve çözüm amaçlı hukuki önerilen ve görüşler sunmalıdır. Böylece ileride doğabilecek hukuki ihtilafların ve sorunların önüne geçilebilmekte veya asgari düzeye indirerek müvekkillerin menfaatleri korunabilmektedir.

Günümüz şartlarında taraflar arasında ortaya çıkan ihtilafların adli mercilere intikal ettirilmeden hızlı ve seri bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak artık zorunluluk olmuştur. Bu amaçla da Hukuk Büroları ortaya çıkan veya çıkabilecek her hukuki ihtilafın mahkemeler aracılığı ile çözülmesini veya mahkemeleri intikal ettirilmesini beklememeli, ihtilafların, aynı zamanda tarafların anlaşması ile veya arabuluculuk, tahkim, uzlaşma gibi diğer farklı alternatif hukuki yollarla da çözümlenmesini sağlamalıdır.